W sprawie pęcherza nadreaktywnego

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca br., Sekcja Pęcherza Stowarzyszenia "UroConti" ponownie przesłała stanowisko Stowarzyszenia z nadzieją na uzyskanie odpowiedzi w sprawie opinii Rady Przejrzystości nr 89/2018 z dnia 23 kwietnia br. dotyczącej braku efektywności oraz przygotowania danych do rankingu produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75. roku życia.

Problem jakim jest zespół pęcherza nadreaktywnego, powinien być uznany za problem zdrowotny co najmniej równie istotny co nietrzymanie moczu. Zespół pęcherza nadreaktywnego, tworzy zespół objawów, którego elementem są parcia naglące, przebiegające z nietrzymaniem moczu, którym towarzyszy częstomocz dzienny i/lub nokturia. W efekcie tej niesprawności nie mamy wpływu na częstotliwość oddawania moczu i jego ilość. Dla osób starszych stwarza to szereg niebezpieczeństw w życiu codziennym, takie jak np. nocne upadki i wynikające z tego konsekwencje w postaci skomplikowanych złamań.

Reasumując, sekcja pęcherza uznaje opinię Rady Przejrzystości za powierzchowną i nieobiektywną.

Pismo

Załącznik

Pin It on Pinterest