Będzie nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy. Nowe przepisy mają ułatwić formalności związane z uzyskaniem wyrobu medycznego.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wyrobu medycznego odzwierciedlającego ustalenie nowych zasad postępowania ze zleceniem wprowadzonych na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Z projektem można zapoznać się tutaj. Uwagi można zgłaszać do 5 września 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej adres e-mail: legislacja.dfz@mz.gov.pl.

Pin It on Pinterest