Odpowiedź MZ na postulaty UroConti

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do postulatów UroConti w sprawie aktualnych potrzeb osób dotkniętych nietrzymaniem moczu.

Odpowiedź odnosi się do urealnienia limitów cenowych na refundowane środki absorbcyjne, zmian w zakresie kryterium przyznawania refundacji, poszerzenia listy leków na leczenie pęcherza nadreaktywnego oraz braku możliwości sekwencyjnego leczenia w programie lekowym "Leczenie odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)".

Pełna treść listu

Pin It on Pinterest