UroConti pisze do NFZ

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" przekazało na ręce prezesa NFZ stanowisko nt. zaproponowanych zmian w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Stowarzyszenie "UroConti" zwróciło uwagę na pojawienie się w projekcie nowego wymogu pełnomocnictwa przy realizacji zleceń na refundowane środki cykliczne, w które osoby zaopatrują się co miesiąc. Trudno zrozumieć dlaczego pacjenci, którzy co miesiąc zaopatrują się w wyroby medyczne, w tym w środki absorpcyjne, musieliby realizować obowiązek wystawiania pełnomocnictw dla opiekunów i rodziny, podczas gdy przy tej samej procedurze osoba która realizuje receptę na leki, które często są o wiele droższe od pieluchomajtek czy majtek chłonnych, nie ma wymogu posiadania takiego pełnomocnictwa.

Zaproponowana zmiana staje się tym bardziej uciążliwa w sytuacji, gdy osoba chora nie będzie mogła ze względów zdrowotnych udzielić pełnomocnictwa i będzie musiała uzyskać od lekarza stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

Stowarzyszenie uważa, że wprowadzenie zaproponowanych zmian za krok wstecz w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, o czym wspominałam już podczas spotkania z cyklu "Dialog dla Zdrowia", które odbyło się 20 września br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Reasumując wprowadzenie obowiązku posiadania pełnomocnictwa dla pacjentów zaopatrujących się co miesiąc oraz kwartalnie w wyroby medyczne jest niezrozumiałe i uciążliwe.

Pełna treść listu

Pin It on Pinterest