Negatywna decyzja AOTMiT w sprawie Noqturiny

15 listopada, w Rekomendacji nr 113/2018 Prezes AOTMiT uznał za niezasadne objęcie refundacją leku Noqturina we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych.

Prezes ATMiT wydał negatywną rekomendację w oparciu o również negatywne stanowisko Rady Przejrzystości w tej sprawie. Uznano, że podobne zmniejszenie liczby mikcji nocnych wskazuje stosowanie terapii BSC, a terapia desmopresyną wiąże się z wyższą szansą wystąpienia hiponatremii.

– Ze smutkiem przyjmuję negatywną rekomendacją Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją leku Nqturina(desmopressinum). Warto pamiętać, że konieczność oddawania moczu w nocy silne koreluje ze zwiększoną częstością występowania upadków oraz złamań. – skomentowała decyzję prezesa AOTMiT Teresa Bodzak, przewodnicząca sekcji pęcherza "UroConti".

Pin It on Pinterest