Już jest projekt listy leków refundowanych

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie listy aptecznej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019.

Wbrew oczekiwaniom członków Stowarzyszenia "UroConti" w nowym projekcie listy refundacyjnej nie pojawiły się nowe leki w zakresie leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego, pomimo tego, że w listopadzie br. Rada Przejrzystości a następnie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT) uznali za zasadne objęcie refundacją mirabegronu w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. W opublikowanym projekcie listy leków refundowanych, nadal znajdują się tylko dwie substancje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna) charakteryzujące się tym samym mechanizmem działania, przeznaczone dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Na świecie – znacznie więcej. Według danych World Federation of Incontinence Patients (WFIP), w krajach ościennych (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy), w ramach refundacji dostępnych jest 4-6 substancji medycznych o różnych mechanizmach działania.

Projekt dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Pin It on Pinterest