Przygotowanie analizy leku Kabazytaksel

Najbliższe miesiące rozstrzygną o nowych możliwościach terapeutycznych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Resort zdrowia zlecił bowiem AOTMiT ocenę programu lekowego "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)". Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi przeprowadzenie negocjacji cenowych i refundację leku Jevtana w dawce 60 mg/1,5 ml. Zlecenie dotyczy: przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i  rekomendacji Prezesa Agencji.

Więcej: www.bipold.aotm.gov.pl

Pin It on Pinterest