Senator Konstanty Radziwiłł o mirabegronie

Senator Konstanty Radziwiłł skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zapytanie w sprawie objęcia refundacją w leczeniu OAB substancji mirabegron.

Z treścią zapytania można zapoznać się tutaj.

Pin It on Pinterest