UroConti na XIII Forum Organizacji Pacjentów

11 i 12 lutego w Warszawie odbyło się XIII Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z okazji Świateowego Dnia Chorego. Przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti" jak co roku wzięli udział w obradach.

Prezes Zarządu Głównego Anna Sarbak wzięła również udział w panelu dyskusyjnym "Godność w chorobie przewlekłej", połączonym z prezentacją raportu, w którym przedstawiono wyniki badania dotyczącego poczucia godności pacjentów przeprowadzonego przez IPPEZ. Jeden z rozdziałów raportu został przygotowany przez Stowarzyszenie "UroConti".

Raport pokazał, że najbardziej wspierają pacjentów w chorobie opiekunowie, rodzina i przyjaciele. Badani podkreślali, że choroba ich "czasem zniewala", "powoduje smutek i ograniczenia", wpływa na zwiększenie "strachu o przyszłość", "jest obciążeniem", a bliscy w chorobie są "bezradni" i "choć dbają, to często nie rozumieją".

Na konferencji z okazji Światowego Dnia Chorogeo obecne były również przedstawicielki Oddziału Lubelskiego i Pomorskiego Stowarzyszenia.

Pin It on Pinterest