Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

Na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Judyty Watoły "Proteza i aparat słuchowy tylko dla bogatych", w którym wypowiada się m.in. Prezes Stowarzyszenia "UroConti" Anna Sarbak. Artykuł podsumowuje ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące dostępności pacjentów do wyrobów medycznych, w tym środków absorpcyjnych.

Jak czytamy w artykule: "NIK skontrolował wyroby refundowane chorym: wózki inwalidzkie, protezy, gorsety, balkoniki, kule, a także sprzęt jednorazowy w postaci worków stomijnych czy pieluchomajtek. Izba chciała sprawdzić, czy chorzy mają równy dostęp do tych wyrobów i co zrobił minister zdrowia, by go zapewnić. I czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych sprawdza, na ile te wyroby są bezpieczne".

Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Pin It on Pinterest