Marcowa lista refundacyjna na dłużej?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z projektowaną regulacją, marcowa lista leków refundowanych ma obowiązywać do końca sierpnia.

Najważniejsze zmiany w zakresie refundacji, które zawiera projekt:

  • obwieszenia refundacyjne obowiązujące od dnia 1 marca 2020 roku mają zachowywać ważność do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
  • okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 roku, przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
  • decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji, wydane do dnia wejścia w życie ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 roku, ustala się na dzień 1 września 2020 roku;
  • bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 roku, a postanowienia w sprawie zawieszenia tych postępowań nie będą wydawane;
  • w okresie zawieszenia postępowań, minister może podejmować wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji administracyjnych.

Z treścią projektu ustawy można zapoznać się na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl.

Pin It on Pinterest