"Stabilność ciała" – wykład

 

Dnia 1 grudnia 2020 r. na platformie Microsoft Teams w formie online odbył się wykład pt. „Stabilność ciała.                                            Koncepcje core i tensegracja”. Prowadząca mgr Kinga Religa-Popiołek wyjaśniła, czym jest stabilność ciała oraz co ją zapewnia,                       patrząc przez pryzmat dwóch koncepcji, które wzajemnie się uzupełniają. Wykład był bogata ilustrowany krótkimi filmami, ułatwiającctmi  uczestnikom zrozumienie budowy ludzkiego ciała oraz wyjaśniające koncepcje core i tensegracji. Po wykładzie przeznaczono czas na pytania od słuchaczy, którzy chętnie je zadawali.

 

Pin It on Pinterest