Ministerstwo odpowiada w sprawie fizjoterapii

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 27757 w sprawie refundacji fizjoterapii uroginekologicznej.

W odpowiedzi czytamy m.in:

“W ramach świadczeń rehabilitacyjnych świadczeniobiorcy, u których występują  zaburzenia mikcji, zespoły bólowe miednicy mniejszej oraz pacjenci, u których występują potrzeby włączenia fizjoterapii w okresie okołoporodowym lub okołooperacyjnym mogą być usprawniani zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach oddziałach dziennych lub w oddziałach rehabilitacji stacjonarnej jak również w ramach hospitalizacji w ramach leczenia szpitalnego. Jednak decyzję, co do potrzeby ich wykonania pozostają w kompetencji lekarza inicjującego terapię poprzez wystawienie skierowania lub zespołu interdyscyplinarnego pod opieką którego znajdują się pacjenci.

Katalog świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej NFZ finansuje zabiegi fizjoterapeutyczne w formie masażu, fizykoterapii oraz kinezyterapii. Jednocześnie w ramach zakresu rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym może być również prowadzona kompleksowa rehabilitacja osób z ww. problemem zdrowotnym. Wówczas świadczeniodawca, opracowuje szczegółowy program rehabilitacji ukierunkowany na potrzeby rehabilitacji świadczeniobiorców z określonym schorzeniem.”

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest