Interpelacja w sprawie pacjentów z OAB

Posłowie Monika Falej, Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz oraz Marek Rutka (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) skierowali do ministra zdrowia interpelację nr 33010 w sprawie braku dostępu do refundacji nowoczesnej i efektywnej terapii pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB).

W swoim piśmie proszą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie rzeczywiste powody powodują wieloletnią niechęć ministerstwa do refundacji II linii leczenia farmakologicznego? Wobec przytaczania kryteriów art. 12 ustawy o refundacji proszę o prezentację działań zmierzających do przekonania krytycznych instytucji o konieczności wprowadzenia refundacji.
2. Które państwa Unii Europejskiej wprowadziły refundację Betmigi, jakie było tego uzasadnienie, jakie są zasady refundacji, jakie efekty przynosi stosowanie leku?
3. Jakie są dane liczbowe pacjentów z nietrzymaniem moczu, którzy mogliby skorzystać z refundacji oraz jakie koszty mogłoby to spowodować w skali roku? Proszę o dane porównawcze zbliżonej skali chorobowej wraz z refundacją.
4. Czy ministerstwo podejmie kolejne starania o pozytywne rozwiązanie problemu refundacji Betmigi i w jakim terminie można by było to zrealizować?

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest