Odpowiedź ministerstwa z sprawie Betmigi

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia odpowiedział na interpelację nr 32709 oraz interpelację nr 32776 w sprawie refundacji leku Betmiga (mirabegron),

W odpowiedzi na obie interpelacje czytamy m.in.:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Wnioskodawca skorzystał z możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne II instancji w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Betmiga.

Pełne treści odpowiedzi na interpelacje:

Interpelacja nr 32709

Interpelacja nr 32776

Pin It on Pinterest