Odpowiedź na interpelację w sprawie raka prostaty

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 32717 w sprawie leczenia osób chorych na raka prostaty.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, iż aktualnie prowadzone są postępowania (7 postępowań) o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla 3 leków (5 indywidualnych kodów GTIN) w leczeniu raka gruczołu krokowego, a szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione są TUTAJ. Minister Zdrowia wyda odpowiednie decyzje dla tych produktów leczniczych po zakończeniu wszystkich wymaganych przepisami prawa etapów procesu refundacyjnego.

Ponadto Minister wskazuje również, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji opracowała i przekazała rozwiązanie organizacyjne w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej – model organizacji diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego. Wprowadzenie modelu kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworze gruczołu krokowego ma stanowić punkt wyjścia do efektywnej, sprawnej i skutecznej diagnostyki, a w późniejszym etapie – leczenia tej choroby w ramach koordynacji działań jednostek zaangażowanych. Obecnie trwają analizy przekazanego materiału.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest