Profilaktyka 40 PLUS – interpelacja

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do ministra zdrowia interpelację nr 33105 w sprawie zmian w programie “Profilaktyka 40 PLUS”.

Jak pisze, z programu „Profilaktyka 40 PLUS” można korzystać od 1 lipca 2021 roku. By uzyskać e-skierowanie, trzeba wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) albo za pomocą infolinii. Z dostępnych danych wynika, że ankietę poprzedzającą skierowanie na badania (przeznaczoną dla szerokiej grupy docelowej) wypełniło tylko 60 000 osób.

Powodem takiego stanu rzeczy, według opinii z którymi się spotykam, jest błędnie przygotowana ankieta, której pytania budzą wątpliwości. Ankieta jest obszerna i ogólnikowa a przy wystąpieniu jakiegoś ryzyka „radzi” pacjentowi: skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Drugim istotnym zagadnieniem jest brak ustalenia dalszych procedur po uzyskaniu wyników badań. Nie zostało uregulowane, kto ma interpretować wyniki i jak ma przebiegać interwencja w przypadku stwierdzenia czynników ryzyka lub innych nieprawidłowości.

W związku z powyższym prosi ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy możliwe jest w najbliższym czasie wprowadzenie zmian do programu „Profilaktyka 40 PLUS” w zakresie zminimalizowania i uproszczenia pytań w ankiecie, której wypełnienie daje podstawę do skierowania na badania?
2. Czy możliwe jest w najbliższym czasie ustalenie procedur wskazujących na dalsze postępowanie w przypadku stwierdzenia czynników ryzyka lub innych nieprawidłowości u osoby badanej?

Pełna treść interpelacji dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest