Czy czeka nas powrót do papierowych zleceń?

25 maja 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat mówiący, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 1 czerwca 2022 r. wymagany jest wydruk potwierdzonego za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece miałaby odbywać się na podstawie przedstawionego oryginału zlecenia.

Już dwa dni później, 27 maja, w mediach zaczęły jednak pojawiać się doniesienia, że Ministerstwo Zdrowia chce zaradzić temu problemowi: czas bez papieru miałby zostać wydłużony na kolejne miesiące a w tym czasie do Sejmu trafić ma ustawa wdrażająca system zleceń elektronicznych. Obecnie nie ma oficjalnych informacji ze strony resortu zdrowia bądź NFZ.

Wszystkich, którzy obawiają się obowiązku powrotu do papierowych zleceń na wyroby medyczne uspokajam. Po rozmowie z Ministerstwem Zdrowia mogę przekazać, że czas bez papieru zostanie wydłużony na kolejne miesiące a w tym czasie do Sejmu trafi ustawa wdrażająca system zleceń elektronicznych – mówił Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, który angażuje się w e-zdrowie, punktując problemy systemu, błędy, opóźnienia, ale także chwali, gdy coś się uda lub podrzuca pomysły, co można usprawnić.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Pin It on Pinterest