Szkolenie dla organizacji pacjenckich


Członkinie Stowarzyszenia “UroConti” wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Federację Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich w dniach 19-22 maja 2022 roku. Projekt zatytułowany “Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Szkolenie odbyło się w Giżycku i dotyczyło procesu stanowienia prawa, polityki zdrowia publicznego, zasad refundacji leków oraz wpływu na dostęp pacjentów do farmakoterapii.

Pin It on Pinterest