Co należy zmienić w leczeniu raka prostaty?

Wprost o prostacie – co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce? – nowy cykl spotkań poświęconych zdrowiu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zorganizowała pierwsze z nowego cyklu spotkań poświęconych zdrowiu. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, AOTMiT, klinicyści (urolodzy, onkolodzy) oraz pacjenci. Na podstawie dyskusji przygotowane zostaną rekomendacje uwzględniające potrzebne zmiany w diagnozowaniu i leczeniu raka prostaty.

Maciej Miłkowski mówił podczas spotkania: – Przez ostatnie dwa lata mamy także bardzo dużo istotnych zmian w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego. Całkowicie zmieniła się praktyka lekarzy. Ponadto podkreślał, że na koniec tego roku można spodziewać się bardzo istotnych zmian finansowych. – Ten program lekowy jest jednym z najdroższych, ale jeden z leków, który jest właśnie w leczeniu z przerzutami, będzie miał koniec okresu wyłączności i spodziewamy się dużej liczby nowych produktów. Chodzi o abirateron.

Biorący udział w spotkaniu klinicyści mówili o diagnostyce i leczeniu pacjentów na różnych etapach choroby. Mówiono również o tym, że pacjenci często czują się zagubieni. Ponadto nie zawsze trafiają ośrodków oferujących odpowiednią diagnostykę i opiekę.

Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas spotkania mają zostać przygotowane rekomendacje uwzględniające potrzebne zmiany w diagnozowaniu i leczeniu raka prostaty.

Szczegóły: www.cowzdrowiu.pl

Pin It on Pinterest