W oczekiwaniu na refundację terapii celowanej

Olaparyd to pierwsza terapia celowana w raku prostaty. Trwają negocjacje Ministerstwa Zdrowia i producenta leku, dążące do udostępnienia go polskim pacjentom.

Wyniki badań wskazują, że zastosowanie olaparybu u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty wiąże się z istotnym klinicznie wydłużeniem czasu do progresji choroby oraz wydłużeniem czasu przeżycia całkowitego. Olaparyb to lek bezpieczny i wygodny w stosowaniu. Dostępny jest w formie tabletek, zatem chory może przyjmować go w domu, a prowadzenie terapii nie generuje kosztów związanych z koniecznością hospitalizacji na czas podawania leku.

Pomimo potwierdzonej skuteczności olaparybu w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego lek ten nie uzyskał jeszcze w Polsce refundacji.

Szczegóły: www.pulsmedycyny.pl

Pin It on Pinterest