Zmiany w refundacji wyrobów medycznych?

prawo, paragraf, legislacja

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany dotyczą refundacji między innymi środków chłonnych i wyrobów stomijnych. Konsultacje społeczne trwają do 29 lipca.

Zmiany w zakresie refundacji wyrobów stomijnych, środków chłonnych i worków do zbiórki moczu:

  1. Ujednolicenie zasad refundacji worków do zbiórki moczu, a także wprowadzenie osobnej kategorii pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt., raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, nefrostomia.
  2. Zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych (lp. 99), których refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Wprowadzenie osobnej refundacji na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania.
  3. Uszczegółowienie kategorii środków absorpcyjnych (lp. 100 i lp. 101) podlegających refundacji (pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady i podkałdy), a także wprowadzenie dodatkowego limitu 2,3 zł, z 30 proc. udziałem własnym na środki absorpcyjne z chłonnością pow. 1700 g. W przypadku limitu 1 zł podniesienie minimalnej chłonności do 450 g.

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest tutaj. Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać do dnia 29 lipca 2022 w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres: dep-pl@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest