Interpelacje – niekorzystne zmiany dla stomików

prawo, paragraf, legislacja

Poseł Franciszek Sterczewski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 34700 w sprawie skrajnie niekorzystnej dla osób żyjących ze stomią zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W piśmie prosi Ministra Zdrowia o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego w projekcie zawarto propozycje tak skrajnie niekorzystne dla osób żyjących ze stomią?
  2. Czy dotychczas w procesie konsultacji zgłoszono uwagi na ten temat?
  3. Czy ministerstwo zamierza zmienić brzmienie projektu, aby lepiej zabezpieczał on potrzeby stomików? Jeśli nie, dlaczego?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Z podobnym pytaniem zwracają się do ministra posłowie Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Wojciechowska, Krystyna Skowrońska, Tomasz Lenz, Joanna Jaśkowiak, Ewa Kołodziej, Małgorzata Pępek oraz Dorota Niedziela (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska), którzy pytają “Dlaczego ministerstwo planuje wprowadzić bardzo niekorzystne zmiany dla pacjentów ze stomią?”.

Interpelacja grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest