Interpelacja w sprawie sprzętu stomijnego

prawo, paragraf, legislacja

Posłanka Monika Rosa (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 34734 w sprawie refundacji sprzętu stomijnego.

W interpelacji zwraca się do ministra z prośbą o odpowiedź na szereg pytań:

  1. Czy ministerstwo planuje wycofać przepis o wprowadzonym limicie na zakup worków stomijnych? Jeśli nie, to dlaczego?
  2. Zakładając, że przepisy rozporządzenia pozostaną w mocy, czy Ministerstwo Zdrowia planuje urealnić poszczególne ceny do obecnie występujących w obrocie?
  3. Jaki jest powód wprowadzenia nowego sposobu wyliczania limitu, który ogranicza możliwość doboru sprzętu stomijnego według indywidualnych potrzeb pacjenta? Czy refundacja sprzętu stomijnego dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności podlega proponowanym zmianom? Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wykluczyć tę grupę pacjentów z proponowanych, obowiązkowych dopłat?
  4. Dlaczego ograniczono się do refundacji tylko niektórych środków pielęgnacji sprzętu? Dlaczego pominięto refundację uszczelniaczy do kolostomii?
  5. Dlaczego pacjenci z dodatkowymi kodami uprawnień nie będą zwolnieni z dopłat?
  6. Jakie są ramy wiekowe dziecka w rozumieniu niniejszego rozporządzenia?
  7. Czy dzieci będą zwolnione z dopłat do refundacji?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest