Kolejne interpelacje w sprawie stomii

prawo, paragraf, legislacja

Posłowie kierują kolejne interpelacje w sprawie zmian w refundacji produktów stomijnych, które zostały zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pytania, jakie zadają posłowie to m.in.:

  1. Jaki jest cel zmian zawartych w rozporządzeniu?
  2. Jaki cel zamierza osiągnąć ministerstwo w zakresie zmian dla pacjentów ze stomią?
  3. Obecnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest konsultowany. Z kim prowadzone są rozmowy i jaki jest ich efekt?
  4. Jakie cele finansowe zamierza osiągnąć ministerstwo, wprowadzając ww. zmiany? Czy policzone zostały koszty związane z zamknięciem w domach osób ze stomią, koszty związane z tym, że nie będą mogły chodzić do szkoły czy pracy, koszty dla opieki zdrowotnej związane z koniecznością leczenia powikłań powstałych na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji?
  5. Skąd pomysł, by pacjenci musieli częściej zwracać się po zlecenia na potrzebny sprzęt? Dlaczego lekarze będą musieli wystawiać cztery odrębne zlecenia zamiast jednego?
  6. Na jakiej podstawie ustalono limit dostępu do worków i innego sprzętu? Czy analizowano rozwiązania w innych krajach, gdzie ta dostępność jest większa niż w Polsce?

Więcej informacji: www.niesamodzielnym.pl

Pin It on Pinterest