Nowoczesna hormonoterapia

– W badaniach klinicznych na dużych grupach chorych z rozsianym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego dowiedziono, że nowoczesna hormonoterapia hamuje rozwój choroby nowotworowej i przekłada się na wydłużenie czasu przeżycia chorych o kilkanaście miesięcy – mówi dr hab. Jakub Żołnierek.

– Od marca tego roku funkcjonuje nowy program lekowy dający możliwość stosowania w opcji refundacji nowoczesnych leków hormonalnych takich jak: apalutamid, enzalutamid i darolutamid w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, bez przerzutów – przypomina.

Jak dodaje ekspert, problem polega na tym, że leki należące do klasy nowoczesnych leków hormonalnych stosowane są także w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego jeszcze na etapie jego wrażliwości na kastrację, tj. na wcześniejszym etapie rozwoju nowotworu. W Polsce nie mamy dostępu do tej opcji terapeutycznej we wspomnianej populacji chorych.

Zachęcamy do lektury artykułu: Rak prostaty. “Nowoczesna hormonoterapia umożliwia kontrolowanie choroby, ale trzeba mieć do niej dostęp”.

Pin It on Pinterest