Interpelacja w sprawie fizjoterapii

Poseł Mirosław Suchoń (Koło Parlamentarne Polska 2050) skierował do ministra zdrowia interpelację nr 36018 w sprawie fizjoterapii ginekologicznej.

W swoim piśmie pisze m.in.:

“Polki wracają z porodówek z różnymi doświadczeniami, niestety także z bólem wynikającym z ran, kontuzji i medykalizacji porodu. Oprócz wizyty ginekologicznej warto, by przeszły obligatoryjną kontrolę u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Z tej pomocy najczęściej korzystają kobiety w okresie przygotowywania się do ciąży, po porodzie, ale także pacjentki borykające się z bolesnym współżyciem, kłopotem nietrzymania moczu, a także różnymi powikłaniami wynikającymi z problemami mięśni dna miednicy. Na dzień dzisiejszy dostęp do rehabilitacji uroginekologicznej jest bardzo utrudniony – można z niej skorzystać jedynie odpłatnie, najczęściej tylko w dużych miastach. Z kolei świadomość społeczna kobiet w tym temacie jest niska – fizjoterapia uroginekologiczna to mało znana i stosunkowo młoda profesja.”

Ponadto podkreśla również, że fizjoterapia uroginekologiczna daje najlepsze efekty, gdy jest zastosowana profilaktycznie już zanim pojawią się symptomy wyżej wymienionych problemów.

Poseł zwraca się do ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy i przy pomocy jakich narzędzi oraz rozwiązań Ministerstwo Zdrowia promowało wśród Polek prozdrowotne korzyści profilaktyki uroginekologicznej dla kobiet ciężarnych i po porodzie na przestrzeni lat 2019-2021?
  2. Czy ministerstwo planuje popularyzację informacji na temat profitów prozdrowotnych wynikających z profilaktyki, diagnostyki i leczenia w gabinetach fizjoterapii uroginekologicznej?
  3. Czy ministerstwo prowadzi statystyki, czy epizjotomia była uzasadnionym postępowaniem terapeutycznym podczas porodu? Skąd w Polsce tak duży odsetek kobiet poddawanych tej praktyce?
  4. Ile Polek ma rocznie diagnozowane zaburzenia statyki narządu rodnego (Klasyfikacja ICD-10: N81 – Wypadanie żeńskich narządów płciowych)?
  5. Ile rocznie wykonuje się operacji związanych z wypadaniem żeńskich narządów rozrodczych i jaki był tego koszt w latach 2019-2021?

Pełna treść interpelacji dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest