MZ odpowiada w sprawie fizjoterapii

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 35750 w sprawie fizjoterapii uroginekologicznej.

W odpowiedzi czytamy:

Rehabilitacja uroginekologiczna nie jest obecnie wydzielona jako osobne świadczenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 265). Proszę jednak przyjąć, że w ramach świadczeń rehabilitacyjnych pacjenci, u których występują problemy wymagające wdrożenia rehabilitacji uroginekologicznej, m. in. z powodu takich problemów jak nietrzymanie moczu, zaburzenia mikcji, obniżenie napięcia mięśni dna miednicy w ciąży i po porodzie, zespoły bólowe miednicy mniejszej, wypadanie narządów płciowych itd., mogą być usprawniani zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach/oddziałach dziennych lub w oddziałach rehabilitacji stacjonarnej. Jednak decyzje, co do potrzeby ich wykonania pozostają w kompetencji lekarza inicjującego terapię poprzez wystawienie skierowania lub zespołu interdyscyplinarnego pod opieką którego znajdują się pacjenci.

Jednocześnie w ramach zakresu rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym może być prowadzona kompleksowa rehabilitacja osób z określonym problemem zdrowotnym. Wówczas świadczeniodawca, opracowuje szczegółowy program rehabilitacji ukierunkowany na potrzeby rehabilitacji świadczeniobiorców z określonym schorzeniem.

Aktualnie nie jest planowane przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia konsultacji fizjoterapeuty zajmującego się uroginekologią.

Odpowiedź na interpelację dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest