Interpelacja w sprawie raka prostaty

Posłowie Marek Hok, Rajmund Miller, Sławomir Jan Piechota, Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Ewa Kołodziej oraz Artur Łącki (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do ministra zdrowia interpelację nr 36225 w sprawie wprowadzenia świadczeń kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego.

Posłowie piszą m.in. :

Niestety w ostatnich latach resort zdrowia podejmował w ograniczonym zakresie działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Po pierwsze, pomimo wielokrotnych deklaracji, nie doszło do wdrożenia ośrodków kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego (prostate cancer units). Po drugie, nie opublikowano do dzisiaj wyników programu “Profilaktyka 40+”, wskazujących na poprawę wczesnej diagnostyki tego nowotworu. Po trzecie, wciąż wielu pacjentów nie ma dostępu do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej, które to zjawisko obejmuje wiele kategorii technologii medycznych.

Zwracają się również do ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy i kiedy zostanie wprowadzone świadczenie kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego (prostate cancer unit)? Kiedy zostało po raz pierwszy skierowanie do AOTMiT pierwsze zlecenie ministra zdrowia w sprawie opracowania tego modelu opieki?
  2. Na jakim etapie znajdują się prace nad wytycznymi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z pacjentami z rakiem gruczołu krokowego? Czy, kiedy i w jaki sposób zostaną wprowadzone?
  3. Czy resort zdrowia pracuje nad nowelizacją schematu leczenia systemowego, refundowanego ze środków publicznych? Jeżeli tak, to jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w obowiązującym schemacie?

Pełna treść interpelacji tutaj.

Pin It on Pinterest