Diagnostyka będzie mniej boleć?

Biopsja gruczołu krokowego, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny możliwe będą również w znieczuleniu całkowitym – wynika z projektu nowych przepisów.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), które zostało przekazane do konsultacji społecznych. Zakłada ono rozszerzenie koszyka refundowanych świadczeń z zakresu AOS o przezskórną biopsję gruczołu krokowego, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny wykonywany w dożylnym znieczuleniu całkowitym.

W ocenie skutków regulacji czytamy:

Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a mają znaczenie dla poprawy zdrowia pacjentów.

Obecnie przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) oraz badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego są wykonywane bez znieczulenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w znieczuleniu w warunkach leczenia szpitalnego, w przypadku gdy istnieje wskazanie do hospitalizacji. Należy podkreślić, iż pacjenci poddawani przezskórnej biopsji gruczołu krokowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pomimo zastosowania znieczulenia miejscowego często odczuwają dolegliwości bólowe oraz dyskomfort.

Badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) należą do badań bezbolesnych, jednak w określonych przypadkach jest wskazane wykonywanie przedmiotowych procedur w znieczuleniu. Dzieci oraz osoby dorosłe, mające zaburzenia lękowe, zaburzenia psychiczne organiczne, upośledzenie umysłowe, bardzo często nie współpracują z personelem medycznym, co utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie badania obrazowego. Część pacjentów podczas badania nie jest w stanie utrzymywać nieruchomej pozycji przez długi czas. Drżenie czy brak kontroli nad oddechem sprzyjają powstawaniu tzw. artefaktów ruchowych. W konsekwencji może to utrudniać postawienie prawidłowej diagnozy przez lekarza prowadzącego, ponadto spowodować konieczność powtórzenia badania z powodu nieczytelnych wyników oraz opóźnić podjęcie skutecznego leczenia.

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Pin It on Pinterest