Dobre wieści dla pacjentów z rakiem pęcherza

rak

Bardzo dobre wieści dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego – powstał pierwszy program lekowy dedykowany leczeniu tego nowotworu.

Lekarze będą wreszcie mogli leczyć pacjentów z tym nowotworem, w sposób zgodny ze światowymi standardami. Chorzy, u których uzyskano kontrolę choroby chemioterapią, będą mogli otrzymać innowacyjną immunoterapię, która istotnie opóźnia progresję choroby i wydłuża czas przeżycia. Utworzenie programu lekowego dla pacjentów z rakiem pęcherza było jedną z pilnych zmian, które rekomendowali autorzy, opublikowanego w tym roku, raportu “Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego – aktualne wyzwania”, opracowanego przez Fundację Wygrajmy Zdrowie, pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Rak pęcherza moczowego, mimo iż jest drugim najczęstszym nowotworem urologicznym, do tej pory pozostawał bez programu lekowego.

Od 1 listopada 2022 pacjenci z zawansowanym rakiem pęcherza, u których uzyskano dobry efekt leczenia chemioterapią, będą mogli być leczeni, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Źródło: www.medicalpress.pl

Pin It on Pinterest