Fizjoterapia uroginekologiczna w Sejmie

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, udzielił odpowiedzi na interpelację w sprawie fizjoterapii uroginekologicznej, skierowanej do Ministra Zdrowia przez posła Mirosława Suchonia (Koło Parlamentarne Polska 2050).

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Nie jest tajemnicą fakt, że fizjoterapia uroginekologiczna nie jest obecnie dostępna jako osobne świadczenie w “koszyku świadczeń gwarantowanych” z zakresu rehabilitacji leczniczej. Minister Kraska podkreśla jednak w swoim piśmie, iż w ramach świadczeń rehabilitacyjnych pacjenci, u których występują problemy wymagające wdrożenia fizjoterapii uroginekologicznej, m.in. z powodu takich problemów jak nietrzymanie moczu, zaburzenia mikcji, obniżenie napięcia mięśni dna miednicy w ciąży i po porodzie, zespoły bólowe miednicy mniejszej, wypadanie narządów płciowych itd., mogą być usprawniani zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach/oddziałach dziennych lub w oddziałach rehabilitacji stacjonarnej. Nie dodaje jednak, że grono fizjoterapeutów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie jest niewielkie.

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że Ministerstwo Zdrowia obecnie nie promuje wśród kobiet w okresie ciąży i połogu świadczeń z zakresu profilaktyki uroginekologicznej, których obecnie nie wydzielone jako osobne świadczenia gwarantowane. Z pisma można również wywnioskować, że resort nie planuje żadnych działań popularyzujących korzyści wynikających z profilaktyki, diagnostyki i leczenia w gabinetach fizjoterapii uroginekologicznej.  

Źródło: www.ntm.pl

Interpelacja nr 36018

Pin It on Pinterest