Brachyterapia przy pomocy implantów stałych

W gorzowskim szpitalu chorzy mogą się leczyć za pomocą brachyterapii z wszczepieniem implantów stałych. To trzeci ośrodek w kraju, który oferuje taką terapię pacjentom z rakiem prostaty.

– Metoda jest bardzo atrakcyjna, bo pozwala się uporać z chorobą dzięki jednemu zabiegowi – mówi dr Norbert Piotrkowicz, kierownik Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych umożliwia bezpieczne podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, z jednoczesnym zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących.

Zabieg polega na wprowadzeniu w obręb stercza pasków z biodegradowalnego tworzywa z mikroźródłami materiału radioaktywnego (Jod 125).  Liczba niezbędnych źródeł i rozkład dawki promieniowania są wcześniej zaplanowane dla każdego chorego w komputerowym systemie planowania.

– Sam zabieg wszczepienia implantu trwa ok. dwóch godzin. Co ważne, terapia, choć wysoce skuteczna, nie zamyka drogi do ewentualnego leczenia operacyjnego lub ponownej radioterapii w przypadku ewentualnego nawrotu miejscowego choroby – podkreśla dr Norbert Piotrkowicz.

Metoda ta jest skierowana do mężczyzn z rakiem prostaty z grupy niskiego i pośredniego ryzyka nawrotu choroby.

Kwalifikacje do leczenia prowadzone są w Poradni Radioterapii WSzW w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1. Nie jest niezbędne skierowanie. Leczenie jest objęte refundacją NFZ.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest