Współpraca w opiece nad osobami z NTM

Po raz pierwszy w opiece nad osobami z nietrzymaniem moczu, międzynarodowe towarzystwa naukowe i organizacje pacjentów zjednoczyły się jako równi partnerzy, aby zobowiązać się do formalnej współpracy, która wyjdzie naprzeciw potrzebom pacjentów.

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyły się warsztaty z udziałem liderów z World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP), Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología (SINUG), International Continence Society (ICS) oraz European Association of Urology (EAU) w celu uzgodnienia treści i zakresu Zobowiązania do Współpracy w Opiece Nad Osobami z Nietrzymaniem Moczu.

Nietrzymanie moczu i/lub stolca dotyka od 10% do 40% dorosłych1,2, często jako konsekwencja innego schorzenia lub jako efekt uboczny leczenia. Niektóre z tych osób żyją z poważnymi fizycznymi, psychospołecznymi lub ekonomicznymi konsekwencjami, które nie są w pełni oceniane lub uwzględniane przez system opieki zdrowotnej. Skoncentrowane na pacjencie, zintegrowane podejście do leczenia jest powszechnie uważane za najlepszą praktykę, ale nie odzwierciedla obecnej rzeczywistości wielu osób żyjących z nietrzymaniem moczu.

“Wierzymy, że sensowna współpraca między towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów i przemysłem jest najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb pacjentów i wywołanie pozytywnych zmian strukturalnych w systemie opieki zdrowotnej.”

SINUG, ICS, EAU i WFIPP uzgodniły trzy wstępne obszary współpracy

1) Edukowanie wielu interesariuszy, w tym pacjentów i opiekunów, lekarzy i pokrewnych pracowników służby zdrowia, decydentów i organizacji finansujących, na temat znaczenia wspólnego podejmowania decyzji, opieki skoncentrowanej na pacjencie i umiejętności komunikacyjnych.

2) Poprawa dostępu ogółu społeczeństwa, pacjentów i pracowników służby zdrowia do wiarygodnych informacji na temat kwestii związanych z nietrzymaniem moczu.

3) Wdrażanie zasad wspólnej pracy w organizacjach, aby ostatecznym celem było wpłynięcie na publiczne i prywatne struktury opieki zdrowotnej, aby stały się bardziej skoncentrowane na pacjencie.

Zobowiązując się do włączenia perspektyw i priorytetów pacjentów do programów szkoleniowych, dostarczania informacji i struktur organizacyjnych, grupa ta opracowała model wspólnej pracy, który może zostać przyjęty przez inne towarzystwa naukowe i organizacje pacjentów na całym świecie.

1Buckley BS, Lapitan MC. Prevalence of urinary and faecal incontinence and nocturnal enuresis and attitudes to treatment and help-seeking amongst a community-based representative sample of adults in the United Kingdom. Int J Clin Pract. 2009;63(4):568-573.

2Cooper J, Annappa M, Quigley A, Dracocardos D, Bondili A, Mallen C. Prevalence of female urinary incontinence and its impact on quality of life in a cluster population in the United Kingdom (UK): a community survey. Prim Health Care Res Dev. 2015;16(4):377-382.  

Źródło: www.ntm.pl

Pin It on Pinterest