Interpelacja w sprawie niedoboru urologów

Posłanka Iwona Michałek (Koło Parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina) skierowała do ministra zdrowia interpelację nr 38473 w sprawie niedoboru urologów w służbie zdrowia.

Posłanka w interpelacji pisze m.in.:

“Większość placówek medycznych w Polsce boryka się z problemem pozyskania pracowników o pożądanych specjalizacjach i kwalifikacjach. Problemy kadrowe tych placówek są zjawiskiem ogólnopolskim, choć znacznie bardziej odczuwają je mniejsze miejscowości. Przyczyny trudności są złożone i wynikają zarówno z niedostatecznego finansowania tych podmiotów, jak i z niedoboru pracowników na rynku pracy oraz warunków pracy personelu.

Na wizytę u danego specjalisty czeka się często minimum kilka miesięcy, i to w przypadku skierowań pilnych. Tymczasem wiele chorób i schorzeń wymaga natychmiastowej lub szybkiej interwencji lekarza i zastosowania odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Tak odległe terminy wizyt mogą powodować nieodwracalne zmiany w organizmie, a nawet doprowadzić do śmierci pacjenta.”

Zwraca również uwagę, że co prawda ministerstwo prowadzi wiele kampanii informacyjnych zachęcających do badań profilaktycznych (wydając na to niemałe środki finansowe), ale gdy pacjent próbuje umówić się na wizytę u specjalisty, musi oczekiwać w długiej kolejce.

W związku z powyższym posłanka zwróciła się do ministra z prośbą o odpowiedź na szereg pytań:

  1. Ilu jest lekarzy wyżej wspomnianej specjalizacji w każdym województwie?
  2. Ilu z nich świadczy usługi w ramach NFZ?
  3. Ilu pacjentów przypada na jednego lekarza świadczącego usługi w ramach NFZ z podziałem na województwa?
  4. Jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u danego specjalisty (prywatnie i w ramach NFZ) z podziałem na województwa?
  5. Jak kształtuje się wynagrodzenie lekarza tej specjalizacji z uwzględnieniem stażu pracy?
  6. Jakie są limity miejsc na studia medyczne na wskazaną specjalizację?
  7. Ile osób na tę specjalizację zostało przyjętych w poszczególnych latach: 2019, 2020, 2021 i 2022?
  8. Jakie działania zamierza podjąć resort, aby poprawić dostępność lekarzy specjalistów w Polsce?

Pełna treść interpelacji: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest