Rak prostaty: MZ planuje duże zmiany w refundacji

Ministerstwo Zdrowia wraz z ekspertami przygotowało zmiany w zapisach programu lekowego leczenie raka prostaty.

Na 1 marca będziemy szykować duże zmiany. (…) W najbliższym czasie będziemy próbowali kończyć ten program lekowy z poszczególnymi firmami i będziemy go chcieli poszerzać – zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, podczas konferencji prezentującej raport “Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce?”.

Według zapowiedzi wiceministra Macieja Miłkowskiego celem zmian jest poszerzenie wskazań dla części leków obecnych w programie lekowych, a także przeniesienie wybranych molekuł do katalogu chemioterapii.

Poszerzyliśmy wskazania zgodnie z przedstawionym tu oczekiwaniem żeby, część leków przenieść do katalogu chemioterapii, żeby zdecydowanie prościej lekarze mogli realizować świadczenia bez wprowadzenia istotnych danych do systemu SMPT – wskazał wiceminister. Dodał również, że ze względu na utratę ochrony patentowej przez octan abirateronu i pojawienie się pierwszych odpowiedników, resort poprosił AOTMiT o przeanalizowanie przeniesienia do katalogu chemioterapii. – Jak również ocenę poszerzenia wskazań, które były określone w CHPL, do refundacji w pełnym wskazaniu takich preparatów jak apalutamid, darolutamid i enzalutamid. To co chce powiedzieć to otrzymaliśmy od AOTMiT ocenę pozytywną dla proponowanych zmian. Także na 1 marca będziemy przygotowywali duże zmiany – powiedział Maciej Miłkowski.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Pin It on Pinterest