Bez skierowania do urologa?

Jednym z gości podczas konferencji prasowej prezentującej raport “Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce?”, która odbyła się 1 lutego był wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podczas spotkania poinformował, iż oczekiwana jest zmiana prawa gwarantująca, że urolog będzie lekarzem pierwszego kontaktu. Oznaczałoby to możliwość dostania się do niego bez skierowania.

Oczekujemy na zmianę prawa, która zagwarantuje, że lekarz urolog będzie lekarzem pierwszego kontaktu, że będzie można się dostać do niego bez skierowania. Mężczyźni w pewnym wieku powinni wiedzieć, że to jest standard postępowania – mówił Maciej Miłkowski.

Dodał, że oczekiwane są także “zmiany w schemacie procedowania całej ścieżki pacjenta”, tzn. planowane jest wprowadzenie świadczenia kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego.

Wiceminister zdrowia przypomniał również, że “od 1 marca 2022 r. zaszły zmiany w leczeniu systemowym raka gruczołu krokowego. Refundacją zostały objęte 3 nowe terapie”.

– W związku z tym, że oczekiwały kolejne cztery wnioski refundacyjne, Ministerstwo Zdrowia wraz z ekspertami przygotowało nowe zmiany do programu lekowego, które pod koniec ubiegłego roku zostały przekazane do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – poinformował. Chodzi oczywiście o program lekowy B.56 “Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

Poszerzyliśmy zgodnie z oczekiwaniem, żeby część leków przenieść do katalogu chemioterapii i aby zdecydowanie prościej realizacja świadczeń mogła być wykonywana – bez wprowadzenia istotnych danych do systemu SMPT. Octan abirateronu, ponieważ w ubiegłym roku się zgeneryzował, ma bardzo dużo już pierwszych odpowiedników. W związku z tym poprosiliśmy Agencję [AOTMiT] o przeanalizowanie przeniesienia do katalogu chemioterapii, (…), żeby poszerzyć wskazania, które były określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Jak również dotyczy to refundacji w pełnym wskazaniu, takie jakie są dla apalutamidu, darolutamidu oraz enzalutamidu i dostaliśmy taką ocenę pozytywną. Także na 1 marca będziemy przygotowywali duże zmiany Sytuacja pacjentów z rakiem prostaty się znacznie polepszy – powiedział Maciej Miłkowski.

Program lekowy B.56 wiceminister określił jako istotnie wzrostokosztowy. Ministerstwo spodziewa się, że przekroczy on pół miliarda złotych. Zaznaczył przy tym, że octan abirateronu nie ma już ochrony patentowej, co również wpływa na koszty refundacji. Dodał jednak, iż jest świadomy tego, że nie ucieknie od dużych kosztów.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Pin It on Pinterest