XVII Forum Organizacji Pacjentów (8-9 luty)

Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 8-9 lutego 2023 roku w Warszawie odbędzie się XVII Forum Organizacji Pacjentów.

11 lutego roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 roku odbywa się w Warszawie co roku Forum Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ponad 150 liderów organizacji pacjentów reprezentujący głos kilkuset tysięcy pacjentów z całej Polski, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia “UroConti”.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

Limit miejsc stacjonarnych został wyczerpany, jednak stale można zapisywać się do udziału online.

Program i rejestracja: www.fop2023.pl.

Pin It on Pinterest