Odpowiedź na interpelację w sprawie raka prostaty

prawo, paragraf, legislacja

Na stronie Sejmu RP opublikowano odpowiedź Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 38718 w sprawie wczesnej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego poprzez zniesienie konieczności uzyskania skierowania do poradni urologicznej oraz wpisania biopsji fuzyjnej do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Interpelację do Ministra Zdrowia skierowali posłowie Elżbieta Gelert, Marek Hok, Ewa Kołodziej, Izabela Katarzyna Mrzygłocka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

Jak czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia: “Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje obecnie rozpoczęcia prac legislacyjnych, mających na celu zmianę przepisów w odniesieniu do skierowań do urologa. (…) Odnosząc się do pytania w sprawie uwzględnienia w wykazie świadczeń gwarantowanych biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, należy zauważyć, iż obecnie w resorcie nie toczą się prace w przedmiotowym zakresie, jednakże przedmiotowa kwestia została podniesiona przez ekspertów klinicznych w toku analizy problemu decyzyjnego w obszarze urologii. Warto jednocześnie dodać, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają prace dotyczące modeli organizacji udzielania świadczeń onkologicznych w odniesieniu do wyspecjalizowanych jednostek koordynujących (Centrum Kompetencji), w ramach których prowadzona będzie kompleksowa diagnostyka onkologiczna i terapia onkologiczna chorych nowotworami złośliwymi z obszaru w tzw. uroonkologii (ICD-10: C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, C64 Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego). Po zakończeniu prac będzie możliwe rozpoczęcie prac implementacyjnych wypracowanego modelu do systemu opieki zdrowotnej po czym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł zawierać umowy na realizacji świadczeń w ramach modelu z ośrodkami najlepiej do tego przystosowanymi i z najlepszym doświadczeniem.”

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest