Uproszczone wzory zleceń na wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym środki absorpcyjne.

Jak informuje “Rynek Zdrowia” lekarze zgłaszają, że wypełnienie elektronicznego dokumentu zajmuje im więcej czasu niż wcześniej wersji papierowej. Ministerstwo Zdrowia zapowiada uproszczenie wzoru zlecenia – od 1 lipca obecny system eZWM będzie zastąpiony przez w pełni zinformatyzowany system e-zlecenia.

Ma być prościej

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono wiele zmian w obrębie zleceń na wyroby medyczne. Obecnie są dwie możliwości wystawienia zlecenia na wyroby medyczne – przez wypełnienie:

  • wzoru papierowego,
  • zlecenia w postaci elektronicznej (w systemie eZWM).

1 stycznia 2023 roku wycofany został natomiast uproszczony wzór zlecenia w formie papierowej, który wymagał wypełnienia tylko jednej strony i dotyczył tylko wyrobów medycznych przysługujących pacjentowi comiesięcznie, m.in. środków absorpcyjnych.

Jak zapowiada resort zdrowia od 1 lipca 2023 roku ma zostać wprowadzony pełny system e-zlecenia, który ma zastąpić eZWM. Prace informatyczne prowadzi NFZ, a legislacyjne Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest