Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne

9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie zleceń na wyroby medyczne. 

Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu e-zleceń oraz uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu – argumentuje resort zdrowia.

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany określają m.in. konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Zgodnie z nowymi przepisami, osoba wystawiająca zlecenie będzie miała obowiązek uzasadnić, dlaczego przyznała większą liczbę wyrobów medycznych w przypadku chorych z uprawnieniami dodatkowymi 47ZN, 47DN albo 47ZDN. Uprawnienia te pozwalają na zaopatrzenie się w wyroby medyczne bez limitów ilościowych i czasowych.

Nowe przepisy dodają także do wzoru zleceń informację o roku jego realizacji oraz o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego, który zostal wprowadzony na terenie całej Unii Europojeskiej. W przypadku braku tego kodu, osoba wystawiająca zlecenie będzie musiała wskazać numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada również dodanie do wzoru zlecenia kodu tytułu uprawnienia dodatkowego oraz danych identyfikujących dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe. W zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego, mają zostać dodane informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, według nowego prawa zlecenie będzie musiało zawierać potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2023 roku.

Źródło: politykazdrowotna.com

Projekt rozporządzenia

Pin It on Pinterest