NFZ: 12 nowych świadczeń gwarantowanych

12 nowych pozycji pojawi się w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozszerzenie listy zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który przekazano do konsultacji publicznych.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało i przekazano do konsultacji nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

Zaproponowana zmiana polega – jak wskazuje resort zdrowia – na poszerzeniu aktualnego wykazu świadczeń finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ale poza tzw. ryczałtem systemu zabezpieczenia. Zmiana umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W wykazie znalazła się m.in. implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej.

Wprowadzenie odrębnego rozliczania wskazanych świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wskazuje resort zdrowia.

I dodaje, że “w przypadku świadczeń wymienionych w pkt 12 ich umieszczenie w wykazie ma charakter doprecyzowujący i jest konsekwencją wcześniejszego wyłączenia z ryczałtu systemu zabezpieczenia ogółu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Brak wyraźnego wskazania kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą w wykazie stwarzał wątpliwości co do sposobu finansowania tych świadczeń”.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest