XI Forum Pacjentów Onkologicznych

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia byli obecni na 11. Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbyło się 21 marca 2023 roku pod hasłem “Pacjent dla systemu czy system dla pacjenta”. Zaproszeni goście dyskutowali o miejscu pacjenta w systemie i zmianach, które czekają pacjentów wraz z wejściem w życie Krajowej Sieci Onkologicznej. 

Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów. Udział w konferencji możliwy był zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

W trakcie panelu “By PACJENT nie był WYKLUCZONY” podsumowano trwającą od 10 lat kampanię “Pacjent Wykluczony”, przedstawiono wnioski z niej płynące i omówiono główne problemy, na jakie aktualnie natrafia pacjent onkologiczny w systemie ochrony zdrowia. W trakcie debaty “KSO – co ZYSKA PACJENT?” omówiono z kolei zmiany, które czekają pacjentów wraz z wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej. Forum zakończyła dyskusja “PACJENT DLA SYSTEMU czy SYSTEM DLA PACJENTA”, czyli jaki model opieki nad pacjentem czeka nas w przyszłości.  

Źródło: pkpo.pl

Pin It on Pinterest