Neuromodulacja: ile zabiegów wykonano od 2019 roku?

chirurgia, operacja, sala operacyjna, leczenie robotowe, rak prostaty

Od 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostępna w refundacji jako świadczenie gwarantowane w szpitalnych oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Procedura jest dwuetapowa, co pozwala efektywniej kwalifikować pacjentów do ostatecznej implantacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował nasze Stowarzyszenie o liczbie i kosztach refundacji zabiegów neuromodulacji nerwów krzyżowych od początku wprowadzenia zabiegu do refundacji.

W roku 2019, kiedy wprowadzono refundację neuromodulacji dla pacjentów z ciężkimi postaciami nietrzymania moczu, wykonano mniej niż 5 zabiegów. Przy liczbie świadczeń <5 NFZ nie podaje jednak szczegółowych danych zarówno dotyczących liczby wykonanych zabiegów, jak i poniesionych kosztów.

W roku 2020 liczba zabiegów wyniosła 24, w 2021 – 49. W 2022 roku wykonano z kolei 78 zabiegów.

Łączna liczba zabiegów od początku wprowadzenia neuromodulacji nerwów krzyżowych do koszyka świadczeń gwarantowanych wyniosła więc do tej pory ponad 150. Łącznie poniesiony koszt to ok. 6,2 mln zł. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pin It on Pinterest