Majowa lista refundacyjna

Leki leżące na tle pieniędzy

18 kwietnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowo opublikowany projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ma obowiązywać od 1 maja 2023 roku. Wykaz obejmuje 553 pozycje: znalazły się tam m.in. leki stosowane w astmie, przeciwnowotworowe, kortykosteroidy czy też leki przeciwcukrzycowe.

Od 1 maja 2023 na liście refundacyjnej pojawić się ma odpowiednik substancji już refundowanej w programie lekowym – kolejny odpowiednik zawierający kabazytaksel – lek Eleber.

Niestety, ponownie zabrakło nowości w leczeniu nietrzymania moczu.

Źródło:

www.gov.pl

www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest