Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Profilaktyka nowotworów

Europejski Tydzień Walki z Rakiem obchodzony jest od 1989 roku między 25 a 31 maja i kończy 31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu. Celem działań w tym okresie jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworowej, dostępu do diagnostyki i leczenia oraz wsparcia dla pacjentów chorych onkologicznie. 

Nowotwory złośliwe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych Europejczyków. Zapobieganie zachorowaniom, wczesne  wykrywanie  i leczenie nowotworów oraz poprawa jakości życia chorych na raka stają się zadaniami priorytetowymi XXI wieku.

Jednym z najważniejszych celów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat skutecznych sposobów zapobiegania chorobom nowotworowym między innymi poprzez szerzenie założeń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, który został przygotowany przez specjalistów, naukowców i innych ekspertów z dziedziny onkologii. Pierwsza edycja kodeksu została opublikowana w 1987 roku.

Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:

 1. Nie pal.
 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego.
 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 4. Bądź aktywny fizyczne w codziennym życiu.
 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia.
 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie.
 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
 8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy.
 9. Uważaj na wysoki poziom radonu w otoczeniu.
 10. Karm piersią. Unikaj hormonalnej terapii zastępczej.
 11. Zaszczep dziecko przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV.
 12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrycia:
 • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet),
 • raka piersi (u kobiet),
 • raka szyjki macicy (u kobiet).

Źródło: www.gov.pl

Pin It on Pinterest