RPP wydał “Nawigator pacjenta”

Rzecznik Praw Pacjenta wydał “Nawigator pacjenta” informator, który ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy.

Nawigator to publikacja w formie pytań i odpowiedzi, która pokazuje czytelnikom jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Odpowiada  na potrzeby pacjentów, które poznajmy każdego dnia podczas analizy zgłoszeń i zapytań kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia skomplikowane zagadnienia, które często stanowią problem dla pacjentów poszukujących drogi do szybkiego otrzymania pomocy medycznej i skutecznego leczenia. Nawigator opracowało grono lekarzy rodzinnych, pracujących w POZ oraz eksperci Rzecznika Praw Pacjenta.

Zadaniem poradnika jest nie tylko pomoc w zrozumieniu działania systemu lecz przede wszystkim ułatwienie pacjentowi szybkiego i efektywnego uzyskania pomocy. Dzięki tej publikacji pacjent będzie bardziej świadomy praw i możliwości, jakie daje system ochrony zdrowia.  Stanie się tym samym bardziej aktywnym uczestnikiem procesu leczenia.

Nawigator jest podzielony na rozdziały tematyczne, ułatwiające szybkie dotarcie bezpośrednio do interesującego zagadnienia. To między innymi:

  • podstawowa opieka zdrowotna,
  • teleporady, 
  • opieka koordynowana,
  • poradnie specjalistyczne,
  • leczenie szpitalne,
  • badania profilaktyczne.

Publikacja wskazuje również, w jakich sytuacjach udać się na SOR, a kiedy wezwać na pomoc zespół ratownictwa medycznego.  Nie brakuje także rozdziałów poświęconych opiece psychiatrycznej i hospicyjnej, pediatrii czy opiece nad ciężarną pacjentką. Nawigator wyjaśnia także zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych, otrzymania zwolnienia lekarskiego oraz prawa do opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Odpowiada także na pytania odnośnie zasad działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich oraz opieki hospicyjnej.

Źródło: www.gov.pl

Nawigator pacjenta

Pin It on Pinterest