“UroConti” na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa

Niebawem ruszy akcja społeczna: “PIERWSZA LINIA OBRONY: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”. Akcja ma na celu edukację społeczeństwa, które często jest narażone na różnego typu manipulacje fałszywymi informacjami oraz zmianę postaw i nawyków związanych z bezpiecznym i skutecznym korzystaniem z leków, wyrobów medycznych czy suplementów. Patronatu honorowego udzielili Rzecznik Praw Pacjenta, Izba Gospodarcza Farmacja Polska oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Patronatem medialnym wydarzenia zostali Rzeczpospolita, Głos Seniora, MGR.FARM, ntm.pl. Kampania wystartuje 19 czerwca na konferencji związanej z obchodami Światowego Tygodnia Kontynencji.

W trakcie konferencji zorganizowana zostanie prelekcja, która skupi się na ważnych zagadnieniach dotyczących zwiększenia świadomości społeczeństwa. Główna narracja, która pojawiać się będzie w czasie akcji położy nacisk przede wszystkim na edukację kierowaną w stronę pacjentów, a więc zwracania uwagi na manipulację informacją o wyjątkowej skuteczności terapii, korzystania z wiedzy opartej na dowodach medycznych, stosowania prawidłowej suplementacji oraz bezpiecznego korzystania z leków i wyrobów medycznych.

Niestety bardzo często jesteśmy narażani na dezinformację oraz liczne działania manipulacyjne. Współczesny świat charakteryzuje się też łatwym dostępem do leków bez recepty oraz suplementów diety. Wielu ludzi stosuje je bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, co często prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Nieprawidłowe stosowanie leków może mieć negatywny wpływ na zdrowie i prowadzić do wystąpienia poważnych skutków ubocznych. Z tego powodu istotne jest zwracanie uwagi na fałszywe informacje i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat bezpiecznego i właściwego korzystania z leków, wyrobów medycznych i suplementów – podkreśla Anna Sarbak, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”.

Jednym z  aspektów akcji społecznej będzie też edukacja na temat wielolekowości, czyli przyjmowania, co najmniej pięciu leków jednocześnie.

Jest ona szczególnie groźna dla osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi. Dla wielu Polaków strach przed chorobą sprowadza się do przyjmowania zwiększonej ilości leków, w tym leków bez recepty i suplementów diety. A to rodzi problemy – zaznacza Anna Sarbak.

W ramach akcji, stworzone zostaną ulotki i plakaty informacyjne, przeprowadzona zostanie również kampania w mediach społecznościowych. Poprzez odpowiednio dobraną treść i przekaz kampanii, będzie można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą skorzystać z informacji przekazywanych w ramach kampanii.

Grupą docelową akcji są m.in. osoby z chorobami przewlekłymi, w tym cierpiące na zaburzenia układu moczowo-płciowego w każdym wieku, podatne na manipulacje informacją, osoby po nieudanych zabiegach medycznych, czy też nadużywające z różnych powodów leków bądź suplementów. Wszystkie te grupy potrzebują wiedzy i świadomości na temat bezpiecznego i właściwego korzystania z wyrobów medycznych i leków oraz prawidłowej suplementacji – tłumaczy Elżbieta Żukowska, Sekretarz Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie www.wcw2023.pl. Akcja będzie realizowana w terminie od 19 czerwca do 31 grudnia 2023. Jej wyniki podsumowane zostaną w styczniu 2024 roku.

Chcesz zostać partnerem akcji? Napisz do nas na adres: zg@uroconti.pl.

Pin It on Pinterest