Zmiany w wyrobach medycznych na zlecenie!

prawo paragraf rozporządzenie ustawa

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany dotyczą między innymi zmniejszenia dopłaty pacjentów do środków chłonnych oraz możliwości sprzedaży wysyłkowej niektórych wyrobów medycznych.

Projekt zmian zakłada zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30% do 20%. W przypadku dzieci dopłata zostanie zmniejszona do 10%. Obniżki będą dotyczyć jak do tej pory zamiennie do 90 sztuk miesięcznie:

  • pieluchomajtek
  • pieluch anatomicznych
  • majtek chłonnych
  • podkładów,
  • wkładów anatomicznych,
  • wkładek urologicznych.

Dopłata pacjentów będzie zatem wynosić 10% w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia i 20% w przypadku dorosłych, przy limicie finansowania: 1 zł za sztukę – minimalna chłonność 350 g 1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek 2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek.

Wśród zmian pojawiło się również zmniejszenie wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych z 20% na 10% dla pacjentów powyżej 18 r.ż. dla cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych.

Negatywną zmianą zostały natomiast objęte paski mocujące do worków do zbiórki i paski mocująco-ochronne do worków do zbiórki moczu – tutaj zaproponowano zwiększenie wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych z 0% na 10% dla pacjentów powyżej 18 r.ż.

W wyrobach stomijnych takich jak: pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową również zaproponowano zmniejszenie wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych z 20% na 10% dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

W projekcie Ministerstwo Zdrowia wskazuje też możliwość realizowania wybranych zleceń na wyroby medyczne drogą wysyłkową. W uzasadnieniu zmiany resort uzasadnia, że jest to często poszukiwana informacja przez pacjentów.

Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych. Ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta – czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo wskazuje również, że projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Resort wskazuje, że celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych.

Projektowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Źródło:

www.mgr.farm.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Pin It on Pinterest