Uwaga! Zmiana wysokości składek członkowskich!

W dniu 19 czerwca 2023 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”, podczas, którego została podjęta uchwała zmieniająca wysokość składki członkowskiej z 30 zł na 50 zł rocznie.

Zgodnie z uchwałą nr 8/2023, podjętą w głosowaniu jawnym większością głosów, w sprawie zatwierdzenia  zmiany składki członkowskiej, składka członkowska od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 50 zł.

Pin It on Pinterest